Live center
18.08.2018 16:00   o 1d12h39m20s
18.08.2018 16:00   o 1d12h39m20s
19.08.2018 16:00   o 2d12h39m20s
19.08.2018 16:00   o 2d12h39m20s
19.08.2018 16:00   o 2d12h39m20s
19.08.2018 17:00   o 2d13h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 14:00   o 8d10h39m20s
25.08.2018 16:00   o 8d12h39m20s
25.08.2018 16:00   o 8d12h39m20s
26.08.2018 14:30   o 9d11h9m20s
26.08.2018 14:30   o 9d11h9m20s
18.08.2018 16:00   o 1d12h39m20s
18.08.2018 16:00   o 1d12h39m20s
19.08.2018 16:00   o 2d12h39m20s
19.08.2018 16:00   o 2d12h39m20s
19.08.2018 16:00   o 2d12h39m20s
19.08.2018 17:00   o 2d13h39m20s
25.08.2018 16:00   o 8d12h39m20s
25.08.2018 14:00   o 8d10h39m20s
25.08.2018 16:00   o 8d12h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
26.08.2018 14:30   o 9d11h9m20s
26.08.2018 14:30   o 9d11h9m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
25.08.2018 10:00   o 8d6h39m20s
Súťaže
6. liga- MO LC (Muži)
6.liga-MO LC, 2. kolo

12.08.2018 16:30
: 0
12.08.2018 16:30    
0
12.08.2018 17:00
: 1
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00
5 : 1
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00
: 1
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:00
2 : 1
12.08.2018 17:00    Ukončený
12.08.2018 17:15
: 0
12.08.2018 17:15    Ukončený
Komisie
LC-STK-2018/2019-0023Nepredložené lekárske prehliadky
LC-STK-2018/2019-0022Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0021Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0020Zmena termínu
LC-DK-2018/2019-0005Podmienečné upustenie od zvyšku trestu - Botoš
LC-DK-2018/2019-0004Podmienečné upustenie od zvyšku trestu - Berky
LC-DK-2018/2019-0003Podmienečné upustenie od zvyšku trestu - Kaličiak
LC-DK-2018/2019-0002Podmienečné upustenie od zvyšku trestu - Špak
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Regionálne správy
Správy