Športovo-technická komisia
Členovia
Emil Presperín
Ján Marko
Ivan Ostrihoň
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-STK-2016/2017-0074Zmena termínu MFS 21. kolo 6. liga dospelí - Vidiná - Podrečany
LC-STK-2016/2017-0073Zmena termínu stretnutia 17. kolo 6. liga dospelí - Stará Halič - Vidiná
LC-STK-2016/2017-0072Zmena HČ - 24. kolo 6. liga dospelí - Uhorské - Stará Halič
LC-STK-2016/2017-0065Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0064Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0063Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0062Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0061Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0060Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0059Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0058Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0057Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0056Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0055Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0054Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0053Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0052Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0051Štartovné za účasť v ZP 2017
LC-STK-2016/2017-0050Nominácia - Kalinovo "B" - Šiat. Bukovinka
LC-STK-2016/2017-0049Dohrávka - 12. kolo 6. liga dospelí - Kokava "B" - Podrečany
LC-STK-2016/2017-0048Dohrávka - 12. kola 6. liga dospelí - Uhorské - Cinobaňa
LC-STK-2016/2017-0047Dohrávka 4. kola 7. liga dospelí - Kalinovo "B" - Šiat. Bukovinka
LC-STK-2016/2017-0046Zmena termínu MFZ - 9. kola 6. liga dospelí - Cinobaňa - Kokava - dohrávka
LC-STK-2016/2017-0045MFZ 12. kola 6. liga dospelí - Rapovce - Boľkovce
LC-STK-2016/2017-0044Zmena termínu - Uhorské - Cinobaňa
LC-STK-2016/2017-0043Zmena termínu stretnutia
LC-STK-2016/2017-0042Žiadosť o predloženie videozáznamu - Podrečany - Biskupice
LC-STK-2016/2017-0041Nedostatky v MFS - Hrnč. Zalužany - Kokava "B"
LC-STK-2016/2017-0040Nedostatky v MFS - Rapovce - Halič
LC-STK-2016/2017-0039Nedostatky v MFS - Cinobaňa - 1. FK Buzitka
LC-STK-2016/2017-0038Nedostatky v MFS - MFS Boľkovce - Lovinobaňa
LC-STK-2016/2017-0037Zmena termínu - 9. kolo 7. liga - Kalinovo "B" - Panické Dravce
LC-STK-2016/2017-0036Dohrávka 4. kola 7. liga - Kalinovo "B" - Šiatorská Bukovinka
LC-STK-2016/2017-0035Dohrávka 1. kolo - 7. liga - Šiatorská Bukovinka - Kalinovo "B"
LC-STK-2016/2017-0034Kontrolné zistenia - Kalinovo "B" - Hrnčiarska Ves
LC-STK-2016/2017-0033Zmena UHČ - Biskupice - Kokava "B"
LC-STK-2016/2017-0032Zmena termínu - Stará Halič - Rapovce
LC-STK-2016/2017-0031Akceptovanie vyjadrenie - Siat. Bukovinka - Kalinovo "B" - 7. kolo 7. liga dospelí
LC-STK-2016/2017-0030Vyjadrenie - Pan. Dravce - Kalinovo "B" - 6. kolo - 7. liga dospelí
LC-STK-2016/2017-0029Kontumácia - Uhorské - Boľkovce - 10. kolo
LC-STK-2016/2017-0028Zmena termínu - Cinobaňa - Kokava "B" - 9. kolo
LC-STK-2016/2017-0027Zmena termínu stretnutia
LC-STK-2016/2017-0026Zmena termínu - 9. kolo - 6. liga dospelí - Cinobaňa - Kokava "B"
LC-STK-2016/2017-0025Zmena termínu - 8. kolo - 6. liga - Vidiná - Biskupice