Športovo-technická komisia
LC-STK-2016/2017-0068
upozornenie
Baník Kalinovo B- Breznička - upozornenie za nepredloženie dokladu o úhrade za prenájom UT v súťaži ZP 2017.
Rozhodnutie: LC-STK-2016/2017-0068
Klub: TJ Baník Kalinovo
Dátum zaevidovania: 24.02.2017 08:43
Dátum vyriešenia: 24.02.2017 08:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 24.02.2017 08:43