Športovo-technická komisia
LC-STK-2016/2017-0076
Kontumácia - 15. kolo 6. liga dospelých MO LC
ŠTK kontumuje v zmysle SP 82/g MFS 15. kola 6. Ligy dospelých .FK Lovinobaňa- FK Hrnčiarske Zalužany a podľa SP 11/3 ponechávame výsledok dosiahnutý v stretnutí v platnosti. FK H. Zalužany odstupujeme DK.
Rozhodnutie: LC-STK-2016/2017-0076
Dátum zaevidovania: 07.04.2017 13:44
Dátum vyriešenia: 07.04.2017 13:44
Stav: Vyriešené