Komisia rozhodcov
Členovia
Tomáš Dobrocký
Marcel Kubinec
Róbert Forrai
Miroslav Holas
Roman Markovič
Tajomníci