Komisia rozhodcov
Členovia
Tomáš Dobrocký
Marcel Kubinec
Róbert Forrai
Miroslav Holas
Roman Markovič
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-KR-2017/2018-0060Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0059Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0058Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0057Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0056Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0055Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0054Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0053Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0052Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0051Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0050Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0049Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0048Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0047Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0046Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0045Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0044Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0043Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0042Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0041Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0040Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0039Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0038Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0037Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0036Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0035Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0034Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0033Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0032Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0031Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0030Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0029Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0028Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0027Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0026Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0025Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0024Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0023Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0022Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0021Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0020Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0019Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0018Pevná cena za zápas 1. kolo
LC-KR-2017/2018-0017Pevná cena za zápas 1. kolo
LC-KR-2017/2018-0016Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0015Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0014Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0013Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0012Náhrady R a DZ- august 2017