Komisia rozhodcov
Členovia
Róbert Forrai
Miroslav Holas
Martin Holas
Roman Kalocsai
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-KR-2017/2018-0080Náhrady R - ZP 2018
LC-KR-2017/2018-0079Náhrady R - ZP 2018
LC-KR-2017/2018-0078Náhrady R - ZP 2018
LC-KR-2017/2018-0077Náhrady R a DZ- marec 2018
LC-KR-2017/2018-0076Náhrady R a DZ- marec 2018
LC-KR-2017/2018-0075Náhrady R a DZ- marec 2018
LC-KR-2017/2018-0074Náhrady R a DZ- marec 2018
LC-KR-2017/2018-0073Náhrady R a DZ- marec 2018
LC-KR-2017/2018-0072Náhrady R a DZ- marec 2018
LC-KR-2017/2018-0071Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0070Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0069Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0068Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0067Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0066Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0065Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0064Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0063Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0062Poplatok za R
LC-KR-2017/2018-0060Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0059Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0058Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0057Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0056Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0055Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0054Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0053Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0052Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0051Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0050Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0049Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0048Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0047Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0046Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0045Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0044Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0043Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0042Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0041Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0040Náhrady R a DZ- oktober 2017
LC-KR-2017/2018-0039Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0038Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0037Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0036Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0035Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0034Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0033Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0032Náhrady R a DZ- september 2017
LC-KR-2017/2018-0031Náhrady R a DZ- september 2017