Komisia rozhodcov
Členovia
Tomáš Dobrocký
Marcel Kubinec
Róbert Forrai
Miroslav Holas
Roman Markovič
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-KR-2017/2018-0018Pevná cena za zápas 1. kolo
LC-KR-2017/2018-0017Pevná cena za zápas 1. kolo
LC-KR-2017/2018-0016Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0015Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0014Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0013Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0012Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0011Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0010Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0009Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0008Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0007Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0006Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0005Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0004Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0003Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0002Náhrady R a DZ- august 2017
LC-KR-2017/2018-0001Náhrady R a DZ- august 2017