Disciplinárna komisia
Členovia
Igor Lapin
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-DK-2016/2017-0116Zastavenie činnosti hráča - Karásek
LC-DK-2016/2017-0115Zastavenie činnosti hráča - Brusznyai
LC-DK-2016/2017-0114Zastavenie činnosti hráča - Jančkár
LC-DK-2016/2017-0113Zastavenie činnosti hráča - Trčan
LC-DK-2016/2017-0112Zastavenie činnosti vedúceho družstva - Puntigán
LC-DK-2016/2017-0111Pokuta FK za neúčasť na stretnutí - H. Zalužany Ž
LC-DK-2016/2017-0110Pokuta FK za neúčasť na strednutí - Podrečany D
LC-DK-2016/2017-0109Pokuta FK za nedohratie stretnutia - Kokava B
LC-DK-2016/2017-0108Pokarhanie vedúceho družstva - Hochholczer
LC-DK-2016/2017-0107Zastavenie činnosti hráča - Berky
LC-DK-2016/2017-0106Zastavenie činnosti hráča - Kanda
LC-DK-2016/2017-0105ČK Peter Kanda
LC-DK-2016/2017-0104Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu - Kanát
LC-DK-2016/2017-0103Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu - Burdilák
LC-DK-2016/2017-0102Zastavenie činnosti hráča - Špak
LC-DK-2016/2017-0101Zastavenie činnosti hráča - Mičuda
LC-DK-2016/2017-0100Zastavenie činnosti hráča - Oláh
LC-DK-2016/2017-0099Zastavenie činnosti hráča - Magera
LC-DK-2016/2017-0098Zastavenie činnosti hráča - Dubovec
LC-DK-2016/2017-0097Zastavenie činnosti hráča - Novák
LC-DK-2016/2017-0096Potrestanie FK za neprístojnosti - Podrečany
LC-DK-2016/2017-0095Potrestanie FK za nedostatočnú US - Stará Halič
LC-DK-2016/2017-0094Potrestanie FK za HNS divákov - Cinobaňa
LC-DK-2016/2017-0093Zastavenie činnosti asistenta trénera - Hrnčiar
LC-DK-2016/2017-0092Zastavenie činnosti hráča - Beňo
LC-DK-2016/2017-0091Zastavenie činnosti hráča - Sivok
LC-DK-2016/2017-0090Zastavenie činnosti hráča - Berky
LC-DK-2016/2017-0089Zastavenie činnosti hráča - Nociar
LC-DK-2016/2017-0088Potrestanie FK za neúčasťna stretnutí - Divín "D"
LC-DK-2016/2017-0087Zastavenie činnosti hráča - Bial
LC-DK-2016/2017-0086Zastavenie činnosti hráča - Burdilák
LC-DK-2016/2017-0085Zastavenie činnosti hráča - Kanát
LC-DK-2016/2017-0084Zastavenie činnosti hráča - Jančkár
LC-DK-2016/2017-0083poplatok za neuhradenie MZF
LC-DK-2016/2017-0082Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu - Gajdoš
LC-DK-2016/2017-0081Zastavenie činnosti hráča - Spodniak
LC-DK-2016/2017-0080Zastavenie činnosti hráča - Mizera
LC-DK-2016/2017-0079Potrestanie FK za nedohratie stretnutia - H. Zalužany
LC-DK-2016/2017-0078Zastavenie činnosti hráča - Tomašovič
LC-DK-2016/2017-0077Zastavenie činnosti hráča - Gálik
LC-DK-2016/2017-0076Zastavenie činnosti hráča - Gondáš
LC-DK-2016/2017-0075Zastavenie činnosti hráča - Nociar
LC-DK-2016/2017-0074Zastavenie činnosti hráča - Rapi
LC-DK-2016/2017-0073Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu - Ľalík
LC-DK-2016/2017-0072Zastavenie činnosti hráča - Laurenčík
LC-DK-2016/2017-0071Zastavenie činnosti hráča - Gajdoš
LC-DK-2016/2017-0070Zastavenie činnosti hráča - Ľalík
LC-DK-2016/2017-0069Zastavenie činnosti hráča - Nociar
LC-DK-2016/2017-0068Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu - Gabľas
LC-DK-2016/2017-0067Pokuta FK za odhlásenie zo súťaže - Boľkovce