Disciplinárna komisia
Členovia
Igor Lapin
Arnold Danyi
Stanislav Polomský
Tajomníci