Disciplinárna komisia
Členovia
Igor Lapin
Ervín Menyhert
Arnold Danyi
Igor Lapin
Stanislav Polomský
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-DK-2017/2018-0058DO- Martin Jaško
LC-DK-2017/2018-0057DO - Jakub Lapin
LC-DK-2017/2018-0056DO - M. Vysočan
LC-DK-2017/2018-0051Pokuta FK za nepredloženie videozáznamu - Kalinovo "B"
LC-DK-2017/2018-0050Potrestanie FK za neoprávnený štart hráča - Mýtna
LC-DK-2017/2018-0049Zastavenie činnosti - Demanko
LC-DK-2017/2018-0048Upustenie od uloženia DS
LC-DK-2017/2018-0047Zastavenie činnosti hráča - Rubint
LC-DK-2017/2018-0046Zastavenie činnosti hráča - Šípoš
LC-DK-2017/2018-0045Zastavenie činnosti hráča - Matuška
LC-DK-2017/2018-0044Zastavenie činnosti hráča - Špak
LC-DK-2017/2018-0043Zastavenie činnosti hráča - Suja
LC-DK-2017/2018-0042Zastavenie činnosti hráča - Berky
LC-DK-2017/2018-0041Zastavenie činnosti hráča - Juríček
LC-DK-2017/2018-0040Zastavenie činnosti hráča - Karásek
LC-DK-2017/2018-0039Zastavenie činnosti hráča - Šoltes
LC-DK-2017/2018-0038Zastavenie činnosti hráča - Obročník
LC-DK-2017/2018-0037Zastavenie činnosti hráča - Paľaga
LC-DK-2017/2018-0036Zastavenie činnosti hráča - Gondáš
LC-DK-2017/2018-0035Zastavenie činnosti hráča - Brusznyai
LC-DK-2017/2018-0034Zastavenie činnosti hráča - Dudáš
LC-DK-2017/2018-0033Zastavenie činnosti hráča - Rubint
LC-DK-2017/2018-0032Potrestanie FK za nedostatočnú US - Uhorské
LC-DK-2017/2018-0031Zastavenie činnosti hráča - Trčan
LC-DK-2017/2018-0030Sankcia za neplnenie podmienok RS
LC-DK-2017/2018-0029Zastavenie činnosti hráča - Škorňa
LC-DK-2017/2018-0028Potrestanie FK za nedostatočnú US - Hrnčiarske Zalužany
LC-DK-2017/2018-0027Zastavenie činnosti hráča - Berky
LC-DK-2017/2018-0026Zastavenie činnosti hráča - Slížik
LC-DK-2017/2018-0025Žiaodsť o podmienečnú zmenu trestu - Pribilinec
LC-DK-2017/2018-0024Zastavenie činnosti hráča - Markotán
LC-DK-2017/2018-0023Zastavenie činnosti hráča - Ostrihoň
LC-DK-2017/2018-0022Sankcia za odhlásenie mužstva dospelých
LC-DK-2017/2018-0021Sankcia za odhlásenie mužstva žiakov
LC-DK-2017/2018-0020Sankcia za odhlásenie mužstva dorastu
LC-DK-2017/2018-0019Sankcia za odhlásenie mužstva žiakov
LC-DK-2017/2018-0018Zastavenie činnosti hráča - Gondáš
LC-DK-2017/2018-0017Zastavenie činnosti hráča - Obročník
LC-DK-2017/2018-0016Zastavenie činnosti hráča - Slovák
LC-DK-2017/2018-0015Zastavenie činnosti hráča - Pribilinec
LC-DK-2017/2018-0014Zastavenie činnosti hráča - Fekete
LC-DK-2017/2018-0013Zastavenie činnosti hráča - Karásek