Disciplinárna komisia
Členovia
Igor Lapin
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-DK-2016/2017-0063Disciplinárne opatrenie
LC-DK-2016/2017-0062Disciplinárne opatrenie
LC-DK-2016/2017-0061Pokuta za neuhradenie MZF - oktober 2016
LC-DK-2016/2017-0060Zastavenie činnosti
LC-DK-2016/2017-0059DO za svojvoľné nedohratie stretnutia
LC-DK-2016/2017-0058Zastavenie činnosti
LC-DK-2016/2017-0057Zastavenie činnosti
LC-DK-2016/2017-0056Pokuta za neuhradenie MZF - oktober 2016
LC-DK-2016/2017-0055Pokuta za neuhradenie MZF - oktober 2016
LC-DK-2016/2017-0054Pokuta za neuhradenie MZF - oktober 2016
LC-DK-2016/2017-0053Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu - Lörinčík
LC-DK-2016/2017-0052Potrestanie FK za neúčasťna stretnutí - Boľkovce
LC-DK-2016/2017-0051Zastavenie činnosti hráča - Trebuľa
LC-DK-2016/2017-0050Zastavenie činnosti hráča - Škrabák
LC-DK-2016/2017-0049Pokuta za odhlásenie družstva žiakov
LC-DK-2016/2017-0048Zastavenie činnosti hráča - Trizna
LC-DK-2016/2017-0047Zastavenie činnosti hráča - Václavík
LC-DK-2016/2017-0046Zastavenie činnosti hráča - Lörinčík
LC-DK-2016/2017-0045Zastavenie činnosti hráča - Hukkeľ
LC-DK-2016/2017-0044Zastavenie činnosti hráča - Banga
LC-DK-2016/2017-0043Zastavenie činnosti hráča - Gabľas
LC-DK-2016/2017-0042Zastavenie činnosti hráča - Lelák
LC-DK-2016/2017-0041Zastavenie činnosti hráča - Brusznyai
LC-DK-2016/2017-0040Zastavenie činnosti hráča - Nociar
LC-DK-2016/2017-0039Zastavenie činnosti hráča - Paľaga
LC-DK-2016/2017-0038Zastavenie činnosti hráča - Farkas
LC-DK-2016/2017-0037Zastavenie činnosti hráča - Škorňa
LC-DK-2016/2017-0036Zastavenie činnosti hráča - Škorňa
LC-DK-2016/2017-0035Zastavenie činnosti hráča - Škorňa
LC-DK-2016/2017-0034Pokuta FK za použitie pyrotechniky - H. Zalužany
LC-DK-2016/2017-0033Uvoľnenie zastavenej činnosti
LC-DK-2016/2017-0032Pokuta za neúčasť na MFS
LC-DK-2016/2017-0031Zastavenie činnosti hráča - Darányi
LC-DK-2016/2017-0030Potrestanie FK za nedostatočnú US
LC-DK-2016/2017-0029Zastavenie činnosti hráča - Škorňa
LC-DK-2016/2017-0028Zastavenie činnosti hráča - Sobek
LC-DK-2016/2017-0027Zastavenie činnosti hráča - Škorňa
LC-DK-2016/2017-0026Zastavenie činnosti hráča - Jaško
LC-DK-2016/2017-0025Zastavenie činnosti hráča - Špak
LC-DK-2016/2017-0024Zastavenie činnosti hráča - Šumec
LC-DK-2016/2017-0023Potrestanie klubu za odstúpenie zo stretnutia - Boľkovce
LC-DK-2016/2017-0022Zastavenie činnosti hráča - Sivok
LC-DK-2016/2017-0021poplatok za neplnenie podmienok RS
LC-DK-2016/2017-0020Zastavenie činnosti
LC-DK-2016/2017-0018Zastavenie činnosti hráča - Varga
LC-DK-2016/2017-0017Zastavenie činnosti hráča - Oláh
LC-DK-2016/2017-0016Zastavenie činnosti hráča - Kaločai
LC-DK-2016/2017-0015Zastavenie činnosti hráča - Maťaš
LC-DK-2016/2017-0014Zastavenie činnosti hráča - Kokeny