Disciplinárna komisia
Členovia
Igor Lapin
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-DK-2017/2018-0005Zastavenie činnosti R - Šlichta
LC-DK-2017/2018-0004Zastavenie činnosti hráča - Gajdoš
LC-DK-2017/2018-0003Potrestanie FK za nedostatočnú US - Cinobaňa
LC-DK-2017/2018-0002Zastavenie činnosti HU - Albert
LC-DK-2017/2018-0001Zastavenie výkonu športu - Hrnčiar