Disciplinárna komisia
LC-DK-2016/2017-0059
DO za svojvoľné nedohratie stretnutia
MŠK Podrečany - dospelí- trestá sa pokarhaním a pokutou 25.-EUR za svojvoľné opustenie HP celým družstvom v stretnutí ZP 2017. DP 60
Rozhodnutie: LC-DK-2016/2017-0059
Klub: MŠK Podrečany
Dátum zaevidovania: 01.02.2017 13:25
Dátum vyriešenia: 01.02.2017 13:27
Stav: Vyriešené
POKUTY