Disciplinárna komisia
LC-DK-2016/2017-0061
Pokuta za neuhradenie MZF - oktober 2016
ŠK L+M AQua Rapovce- dospelí- trestá sa pokutou 15.- EUR za neuhradenie MZF za mesiac január 2017 a nepredložení dokladu o úhrade prenájmu za UT podľa DP 64-2,4.
Rozhodnutie: LC-DK-2016/2017-0061
Klub: Klub ŠK L+M AQUA Rapovce
Dátum zaevidovania: 24.02.2017 08:30
Dátum vyriešenia: 24.02.2017 08:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 24.02.2017 08:30
POKUTY