Disciplinárna komisia
LC-DK-2017/2018-0003
Potrestanie FK za nedostatočnú US - Cinobaňa
FK Cinobaňa pokuta 100,- € ¬+ zákaz uskutočnenia stretnutia na štadióne FK Cinobaňa na 1 SP do 31.10.2017 za nedostatočnú usporiadateľskú službu, neprístojnosti divákov, hráčov a funkcionárov v a po stretnutí 25. kola 6. Ligy MO LC Cinobaňa – Uhorské a nesplnenie si povinnosti vyplývajúcej z ÚS 46/2016-17, D – 125 podľa DP 48-4, 57-1a,b, 57-2, 57-3a, 58-2a, 58-3, 64-1b, 64-4
Rozhodnutie: LC-DK-2017/2018-0003
Klub: Cinobanský športový klub
Dátum zaevidovania: 01.07.2017 22:52
Dátum vyriešenia: 01.07.2017 22:53
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Cinobaňa pokuta 100,- € ¬+ zákaz uskutočnenia stretnutia na štadióne FK Cinobaňa na 1 SP do 31.10.2017 za nedostatočnú usporiadateľskú službu, neprístojnosti divákov, hráčov a funkcionárov v a po stretnutí 25. kola 6. Ligy MO LC Cinobaňa – Uhorské a nesplnenie si povinnosti vyplývajúcej z ÚS 46/2016-17, D – 125 podľa DP 48-4, 57-1a,b, 57-2, 57-3a, 58-2a, 58-3, 64-1b, 64-4 10 EUR 01.07.2017 22:52
POKUTY