Komisia mládeže
Členovia
Branislav Straško
Štefan Koprda
Tajomníci