Komisia mládeže
LC-KM-2016/2017-0013
Zmena začiatku stretnutia
Na základu podnetu Santirio Láza- Breznička KM súhlasí so vzájomnou dohodou o zmene začiatku MFS 9. kola V.ligy žiaci Uhorské - Láza o 9,00hod.
Rozhodnutie: LC-KM-2016/2017-0013
Klub: OŠK Uhorské
Dátum zaevidovania: 13.10.2016 09:27
Dátum vyriešenia: 13.10.2016 09:27
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 13.10.2016 09:27