Komisia mládeže
LC-KM-2016/2017-0016
Schválenie výnimky
Na základe žiadosti 1.FK Buzitka KM súhlasí so zmenou hracieho dňa v 5.lige žiakov na nedeľu. Svoje domáce zápasy odohrá v nedeľu ako predzápas dospelých resp. o 10,00hod, keď dospelí budú hrať vonku. Odohratie zápasov vonku závisí na dohode klubov.
Rozhodnutie: LC-KM-2016/2017-0016
Klub: 1. FK Buzitka
Dátum zaevidovania: 15.03.2017 08:24
Dátum vyriešenia: 15.03.2017 08:24
Stav: Vyriešené