Komisia mládeže
LC-KM-2016/2017-0018
Zmena termínu stretnutia
KM schaľuje zmenu začiatku MFS o 11,30 hod.
Rozhodnutie: LC-KM-2016/2017-0018
Klub: 1. FK Buzitka
Dátum zaevidovania: 15.04.2017 09:27
Dátum vyriešenia: 15.04.2017 09:28
Stav: Vyriešené