Komisia mládeže
LC-KM-2017/2018-0003
Odhlásenie mužstva zo súťaže
KM berie na vedomie odhlásenie Štart Kokava n/Rim. - dorast, riešenie odstupuje na VV a DK.
Rozhodnutie: LC-KM-2017/2018-0003
Klub: TJ Štart Kokava nad Rimavicou
Dátum zaevidovania: 26.08.2017 08:13
Dátum vyriešenia: 26.08.2017 08:14
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 26.08.2017 08:14