Live center
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
22.09.2018 10:30   o 10h52m33s
22.09.2018 15:00   o 15h22m33s
23.09.2018 10:00   o 1d10h22m33s
23.09.2018 10:00   o 1d10h22m33s
23.09.2018 10:30   o 1d10h52m33s
23.09.2018 11:00   o 1d11h22m33s
  ŠK Slovan Vidiná
(odstúpené)
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
25.09.2018 17:00   o 3d17h22m33s
22.09.2018 15:00   o 15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
23.09.2018 11:00   o 1d11h22m33s
  ŠK Slovan Vidiná
(odstúpené)
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
23.09.2018 10:00   o 1d10h22m33s
23.09.2018 10:00   o 1d10h22m33s
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
22.09.2018 10:30   o 10h52m33s
23.09.2018 10:30   o 1d10h52m33s
25.09.2018 17:00   o 3d17h22m33s
Súťaže
6. liga- MO LC (Muži)
6.liga-MO LC, 8. kolo
Do zápasu ostáva
15h22m33s
22.09.2018 15:00
22.09.2018 15:00   o 15h22m33s
Do zápasu ostáva
1d15h22m33s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s

Do zápasu ostáva
1d15h22m33s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
Do zápasu ostáva
1d15h22m33s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
Do zápasu ostáva
1d15h22m33s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
Do zápasu ostáva
1d15h22m33s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
Do zápasu ostáva
1d15h22m33s
23.09.2018 15:00
Do zápasu ostáva
1d15h22m33s
23.09.2018 15:00
23.09.2018 15:00   o 1d15h22m33s
5. Liga - U19 dorast - LCDORASTENCI (Muži)
5.Liga - U19 doarast LC, 5. kolo
Do zápasu ostáva
14h22m33s
22.09.2018 14:00
Do zápasu ostáva
1d11h22m33s
23.09.2018 11:00
23.09.2018 11:00   o 1d11h22m33s
  ŠK Slovan Vidiná
(odstúpené)
Do zápasu ostáva
1d12h22m33s
23.09.2018 12:00
4. Liga - U15 žiaci - LCZIACI (Muži)
4.Liga-U15 žiaci-LC, 5. kolo
Do zápasu ostáva
10h22m33s
22.09.2018 10:00
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
Do zápasu ostáva
10h22m33s
22.09.2018 10:00
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
Do zápasu ostáva
1d10h22m33s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 1d10h22m33s
Do zápasu ostáva
1d10h22m33s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 1d10h22m33s
5.liga-U14žiaci- LCZIACI (Muži)
5.Liga-U14žiaci-LC, 5. kolo
Do zápasu ostáva
10h22m33s
22.09.2018 10:00
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
Do zápasu ostáva
10h22m33s
22.09.2018 10:00
22.09.2018 10:00   o 10h22m33s
Do zápasu ostáva
10h52m33s
22.09.2018 10:30
22.09.2018 10:30   o 10h52m33s
Do zápasu ostáva
1d10h52m33s
23.09.2018 10:30
23.09.2018 10:30   o 1d10h52m33s
Prípravka U11 - LCPRIPRAVKA (Muži)
Prípravka U11- LC, 3. kolo
18.09.2018 17:30
4 : 3
18.09.2018 17:30    Ukončený
20.09.2018 17:30    Ukončený
21.09.2018 16:30
: 0
21.09.2018 16:30    Prebieha
21.09.2018 18:00    Ukončený
Komisie
LC-STK-2018/2019-0043Upozornenie pre FK
LC-STK-2018/2019-0042Upozornenie na plnenie ustanovení RS - vyhotovovanie videozáznamu
LC-STK-2018/2019-0041Kolidácia stretnutí - 11. kolo 6. liga dospelí
LC-STK-2018/2019-0040Neschválenie zmeny termínu
LC-DK-2018/2019-0018Poplatok za neuhradenie MZF
LC-DK-2018/2019-0017Poplatok za neuhradenie MZF
LC-DK-2018/2019-0016Zastavenie činnosti hráča - Matuška
LC-DK-2018/2019-0015Pokuta za NS divákov - Stará Halič
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
LC-KM-2018/2019-0001Zmena termínu stretnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Regionálne správy
Správy