Športovo-technická komisia
Členovia
Ján Fajčík
Emil Presperín
Marian Jačmeník
Ján Marko
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-STK-2018/2019-0093Neplnenie RS - kap. XIII - vyhotovovanie videozáznamu
LC-STK-2018/2019-0092Vyhotovenie videozáznamu - 6. liga DOUBLE STAR BET
LC-STK-2018/2019-0091Odstránenie nedostatkov - 19. kolo VI. liga dospelých
LC-STK-2018/2019-0090zmena termínu MFS
LC-STK-2018/2019-0089Neplnenie povinnosti - RS čl. XIII bod 6
LC-STK-2018/2019-0088Upozornenie - vyhotovovanie videozáznamu z MFS
LC-STK-2018/2019-0087Upozornenie na plnenie RS - vyhotovovanie videozáznamu
LC-STK-2018/2019-0086Baner - upozornenie pre DS
LC-STK-2018/2019-0085Neplnenie RS a SP
LC-STK-2018/2019-0084Plnenie ustanovení RS kap. XIII. - vyhotovovanie videozáznamu z MFS
LC-STK-2018/2019-0083MFS - 18. kolo Double Star Bet liga - Divín - Kalinovo
LC-STK-2018/2019-0082Vzájomná dohoda - 16. kolo dospelí - Zalužany - Kokava
LC-STK-2018/2019-0081Poplatok za prenájom UT- ZP2019- nadstavba
LC-STK-2018/2019-0080Poplatok za prenájom UT- ZP 2019-nadstavba
LC-STK-2018/2019-0079Poplatok za prenájom UT-ZP 2019-nadstavba
LC-STK-2018/2019-0078Poplatok za prenajom UT- ZP2019- nadstavba
LC-STK-2018/2019-0077Poplatok za prenájom UT-ZP2019-nadstavba
LC-STK-2018/2019-0076Poplatok za prenájom UT-ZP2019-nadstavba
LC-STK-2018/2019-0075Poplatok za prenájom UT- ZP2019-nadstavba
LC-STK-2018/2019-0074Poplatok za prenájom UT - ZP 2019-nadstavba
LC-STK-2018/2019-0073ZP - zápas o 3. miesto - kontumácia
LC-STK-2018/2019-0072zmena termínu MFS
LC-STK-2018/2019-0071Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0070Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0069Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0068Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0067Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0066Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0065Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0064Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0063Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0062Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0061Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0060Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0059Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0058Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0057Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0056Štartovné ZP 2019 - ObFZ LC + UT - základná časť
LC-STK-2018/2019-0054Vzájomná dohoda
LC-STK-2018/2019-0053zmena termínu MFS
LC-STK-2018/2019-0052Kontumácia stretnutia
LC-STK-2018/2019-0049Vzájomná dohoda
LC-STK-2018/2019-0048zmena začiatku MFS
LC-STK-2018/2019-0047Zmena termínu MFS
LC-STK-2018/2019-0046Zmena termínu MFS
LC-STK-2018/2019-0045zmena termínu MFS
LC-STK-2018/2019-0044Zmena začiatku MFS