Športovo-technická komisia
Členovia
Ján Fajčík
Ivan Ostrihoň
Emil Presperín
Marian Jačmeník
Ján Marko
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-STK-2018/2019-0043Upozornenie pre FK
LC-STK-2018/2019-0042Upozornenie na plnenie ustanovení RS - vyhotovovanie videozáznamu
LC-STK-2018/2019-0041Kolidácia stretnutí - 11. kolo 6. liga dospelí
LC-STK-2018/2019-0040Neschválenie zmeny termínu
LC-STK-2018/2019-0039Zmena termínu stretnutia
LC-STK-2018/2019-0038Zmena termínu stretnutia
LC-STK-2018/2019-0037Zmena termínu stretnutia
LC-STK-2018/2019-0036Upozornenie pre kluby
LC-STK-2018/2019-0035Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0034Zmena termínu stretnutia
LC-STK-2018/2019-0033Zmena termínu MFS
LC-STK-2018/2019-0032Zmena termínu stretnutia
LC-STK-2018/2019-0031Zmena termínu stretnutia
LC-STK-2018/2019-0030Upozornenie pre kluby
LC-STK-2018/2019-0029Predloženie lekárskych prehliadok
LC-STK-2018/2019-0028Schválenie vzájomnej dohody
LC-STK-2018/2019-0027Schválenie vzájomnej dohody
LC-STK-2018/2019-0026Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0025Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0024Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0023Nepredložené lekárske prehliadky
LC-STK-2018/2019-0022Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0021Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0020Zmena termínu
LC-STK-2018/2019-0019Upozornenie pre FK
LC-STK-2018/2019-0018Nariadenie odohratia MFS
LC-STK-2018/2019-0017Nariadenie odohratia MFS
LC-STK-2018/2019-0016Schválenie žiadisti
LC-STK-2018/2019-0014štartovné 2018/2019