Športovo-technická komisia
LC-STK-2017/2018-0099
Upozornenie pre kluby
Opakovane upozorňujeme FK na povinnosť nahratia futbalových odborníkov do zápisu o stretnutí (HU, zdravotník, bezpečnostný manažér, zástupca klubu). Z dôvodu opakujúcich sa nedostatkoch žiadame FK zlepšiť základné minimálnu hygienickú vybavenosť štadiónov. Zároveň žiadame DZ o kontrolu reálnej úrovne vybavenosti štadióna v zmysle RS kap. VIII c,d,e,j a prípadné nedostaky uviesť v správe DZ.
Rozhodnutie: LC-STK-2017/2018-0099
Dátum zaevidovania: 15.05.2018 08:44
Dátum vyriešenia: 15.05.2018 08:44
Stav: Vyriešené