Športovo-technická komisia
LC-STK-2017/2018-0112
Odstránenie nedostatkov
ŠTK nariaďuje FK Uhorské odstrániť nedostatky uvedené v správe DS do začiatku súťažného ročníka 2018/19.
Rozhodnutie: LC-STK-2017/2018-0112
Klub: OŠK Uhorské
Dátum zaevidovania: 09.06.2018 13:44
Dátum vyriešenia: 09.06.2018 13:44
Stav: Vyriešené