Športovo-technická komisia
LC-STK-2017/2018-0113
Upozornenie pre FK
Na základe oznámenia SsFZ v ÚS č. 42 zo dňa 11.5.2018 upozorňujeme futbalový klub, ktorý sa umiestni na 1. mieste 6. ligy dospelých ObFZ, je povinný zaslať elektronickú prihlášku do V. ligy SsFZ (roč. 2018/2019) v termíne do 19.6.2018 (utorok) na SsFZ.
Rozhodnutie: LC-STK-2017/2018-0113
Dátum zaevidovania: 11.06.2018 07:25
Dátum vyriešenia: 11.06.2018 07:25
Stav: Vyriešené