Športovo-technická komisia
LC-STK-2017/2018-0114
Oznámenie pre FK - prihláška do súťaže
ŠTK oznamuje, že prihlášky do nového súťažného ročníka je potrebné podávať cez ISSF – elektronická podateľňa - prihláška do súťaže najneskôr do 29.06.2018. Štartovný vklad vo výške 100,- EUR uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018.
Rozhodnutie: LC-STK-2017/2018-0114
Dátum zaevidovania: 11.06.2018 07:26
Dátum vyriešenia: 11.06.2018 07:26
Stav: Vyriešené