Športovo-technická komisia
LC-STK-2018/2019-0109
Nesplnenie povinnosti RS čl. XIII bod 7 - postúpenie na DK
ŠTK v zmysle nesplnenia povinnosti v termíne do 30. 4. 2019 podľa RS čl. XIII bod 7, postupuje na DK nasledovné FK: TJ Štart Kokava nad Rimavicou, TJ Panické Dravce, TJ FK Stará Halič a TJ Družstevník Hrnčiarska Ves.
Rozhodnutie: LC-STK-2018/2019-0109
Dátum zaevidovania: 03.05.2019 11:29
Dátum vyriešenia: 03.05.2019 11:29
Stav: Vyriešené