Komisia rozhodcov
Členovia
Róbert Forrai
Miroslav Holas
Martin Holas
Roman Kalocsai
Tajomníci