Komisia rozhodcov
LC-KR-2017/2018-0070
Poplatok za R
Na základe RS 2017/2018, čl.XVI, bod g Vám faktúrujeme poplatok na nábor a prípravu nových rozhodcov.
Rozhodnutie: LC-KR-2017/2018-0070
Klub: Cinobanský športový klub
Dátum zaevidovania: 27.02.2018 14:40
Dátum vyriešenia: 27.02.2018 14:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
60 EUR 27.02.2018 14:40