Komisia rozhodcov
LC-KR-2017/2018-0071
Poplatok za R
Na základe RS 2017/2018,čl.XVI, bod g Vám faktúrujeme poplatok na nábor a prípravu nových rozhodcov
Rozhodnutie: LC-KR-2017/2018-0071
Klub: TJ Slovan Halič
Dátum zaevidovania: 28.02.2018 08:23
Dátum vyriešenia: 28.02.2018 08:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
60 EUR 28.02.2018 08:23