Komisia rozhodcov
LC-KR-2018/2019-0017
Servisný poplatok
Na základe RS 2018/2019, článok XVIII, Vám faktúrujeme servisný poplatok za bezhotovostné úhrady náhrad R a DZ
Rozhodnutie: LC-KR-2018/2019-0017
Klub: TJ Družstevník Hrnčiarska Ves
Dátum zaevidovania: 11.12.2018 10:20
Dátum vyriešenia: 11.12.2018 10:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 11.12.2018 10:21