Komisia rozhodcov
LC-KR-2018/2019-0018
Zmena R
KR berie na vedomie podnet 1.FK Buzitka a prehodnotí obsadenie delegovanych osôb.
Rozhodnutie: LC-KR-2018/2019-0018
Klub: 1. FK Buzitka
Dátum zaevidovania: 13.04.2019 10:21
Dátum vyriešenia: 13.04.2019 14:16
Stav: Vyriešené