Komisia rozhodcov
LC-KR-2018/2019-0019
Zmena R
KR berie na vedomie podnet 1.FK Buzitka a prehodnotí obsadenie delegovanych osôb.
Rozhodnutie: LC-KR-2018/2019-0019
Klub: 1. FK Buzitka
Dátum zaevidovania: 13.04.2019 10:25
Dátum vyriešenia: 13.04.2019 10:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 13.04.2019 10:25