Komisia rozhodcov
LC-KR-2018/2019-0021
Stanovisko Komisie rozhodcov
1. KR zamieta sťažnosť TJ Štart Kokava n/ R k neoprávnenému vylúčeniu hráča Miroslava Oláha a na základe zápisu R o stretnutí, správy DZ a preskúmania videozáznamu z daného stretnutia považuje vylúčenie uvedeného hráča za správne a sťažnosť považuje za neopodstatnenú. K druhému bodu sťažnosti TJ Kokava n./Rimavicou nedoložila žiadne relevantné dôkazy a neboli zistené skutočnosti, že delegované osoby boli pod vplyvom alkoholu. V zmysle RS 2018/2019, čl. XX, bod h uhradiť poplatok 15,- EUR.
Rozhodnutie: LC-KR-2018/2019-0021
Klub: TJ Štart Kokava nad Rimavicou
Dátum zaevidovania: 26.04.2019 14:45
Dátum vyriešenia: 26.04.2019 15:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
15 EUR 26.04.2019 14:47