Disciplinárna komisia
Členovia
Stanislav Polomský
Ivan Janák
Marcel Kubinec
Tajomníci
Rozhodnutia
LC-DK-2018/2019-0072Upustenie od výkony zvyšku DS - Čudovský
LC-DK-2018/2019-0071Zastavenie činnosti hráča - Kajtor
LC-DK-2018/2019-0070Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu - Čudovský
LC-DK-2018/2019-0069Zmena zvyšku trestu - Máté
LC-DK-2018/2019-0068Pokuta za vylúčenie v ZP
LC-DK-2018/2019-0067Pokuta za vylúčenie v ZP
LC-DK-2018/2019-0066Zmena zvyšku trestu
LC-DK-2018/2019-0065Zastavenie činnosti hráča - Vaculčiak
LC-DK-2018/2019-0061Pokuta FK za inzultáciu R - Panické Dravce
LC-DK-2018/2019-0060Zastavenie činnosti hráča za inzultáciu - Berky
LC-DK-2018/2019-0059Zastavenie činnosti hráča - Čudovský
LC-DK-2018/2019-0058Zastavenie činnosti hráča - Kučera
LC-DK-2018/2019-0057Zastavenie činnosti hráča - Ostrihoň
LC-DK-2018/2019-0056Pokuta za nenastúpenie na MFS - Lučenec
LC-DK-2018/2019-0055Pokuta za nenastúpenie na MFS - Lovinobaňa
LC-DK-2018/2019-0054Pokuta za nenastúpenie na MFS - Hrnčiarske Zalužany
LC-DK-2018/2019-0053Zastavenie činnosti hráča - Jačmeník
LC-DK-2018/2019-0052Zastavenie činnosti hráča - Ostrihoň
LC-DK-2018/2019-0051Zastavenie činnosti hráča - Michalec
LC-DK-2018/2019-0050Pokuta za nenastúpenie na MFS - Uhorské "Ž"
LC-DK-2018/2019-0049Zákaz výkonu funkcie - Máté
LC-DK-2018/2019-0048Poplatok za odhlásenie družstva mládeže
LC-DK-2018/2019-0047Poplatok za neplnenie podmienok RS
LC-DK-2018/2019-0046Poplatok za neplnenie podmienok RS
LC-DK-2018/2019-0043Pokuta za nedoručenie videozáznamu - Mýtna
LC-DK-2018/2019-0042Zastavenie činnosti hráča - Košťál
LC-DK-2018/2019-0041Zastavenie činnosti hráča - Paľaga
LC-DK-2018/2019-0040Zastavenie činnosti hráča - Kišvince
LC-DK-2018/2019-0039Potrestanie FK za nenastúpenie na MFS - Divín
LC-DK-2018/2019-0038Žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku trestu - Trčan
LC-DK-2018/2019-0037Žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku trestu - Juhász
LC-DK-2018/2019-0036Zastavenie činnosti hráča - Molnár
LC-DK-2018/2019-0035Zastavenie činnosti hráča - Máté
LC-DK-2018/2019-0034Pokuta za HNS lekára - Ridzoň
LC-DK-2018/2019-0033Upustenie od uloženia DO - Becáni
LC-DK-2018/2019-0032Žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku trestu - Nôta
LC-DK-2018/2019-0031Pokuta FK za HNS divákov - Uhorské
LC-DK-2018/2019-0030Pokuta FK za video - Mýtna
LC-DK-2018/2019-0029Zastavenie činnosti hráča - Trčan
LC-DK-2018/2019-0028Zastavenie činnosti hráča - Juhász
LC-DK-2018/2019-0027Zastavenie činnosti hráča - Fukács
LC-DK-2018/2019-0026Zastavenie činnosti hráča - Mrtvik
LC-DK-2018/2019-0025Zákaz výkonu funkcie - Šuniar
LC-DK-2018/2019-0024Zákaz výkonu funkcie - Šaliga
LC-DK-2018/2019-0023Pokuta FK za neoprávnený štart hráča - Utekáč