Disciplinárna komisia
LC-DK-2017/2018-0052
upozornenie
DK upozorňuje na neuhradenie MZF za mesiac október 2017 v stanovenej lehote. Úhradu je potrebné vykonať najneskôr do 05.12.2017 pod následkom disciplinárnych opatrení
Rozhodnutie: LC-DK-2017/2018-0052
Klub: OŠK Biskupice
Dátum zaevidovania: 29.11.2017 09:00
Dátum vyriešenia: 30.11.2017 09:41
Stav: Vyriešené