Disciplinárna komisia
LC-DK-2017/2018-0053
upozornenie
DK upozorňuje na neuhradenie MZF za oktober 2017 v stanovenej lehote. Úhradu je potrebné vykonať najneskôr do 05.12.2017 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Rozhodnutie: LC-DK-2017/2018-0053
Klub: MŠK Podrečany
Dátum zaevidovania: 29.11.2017 09:02
Dátum vyriešenia: 30.11.2017 09:41
Stav: Vyriešené