Disciplinárna komisia
LC-DK-2017/2018-0055
upozornenie
DK upozorňuje na neuhradenie MZF za oktober 2017 v stanovenej lehote. Úhradu je potrebné vykonať najneskór do 05.12.2017 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Rozhodnutie: LC-DK-2017/2018-0055
Klub: TJ - FK Stará Halič
Dátum zaevidovania: 29.11.2017 09:07
Dátum vyriešenia: 30.11.2017 09:43
Stav: Vyriešené