Disciplinárna komisia
LC-DK-2018/2019-0063
Upozornenie
Dôrazne Vás žiadame o úhradu MZF a nedoplatkov za oktober a november 2018 najneskôr do 18.12.2018 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Rozhodnutie: LC-DK-2018/2019-0063
Klub: OŠK Boľkovce
Dátum zaevidovania: 12.12.2018 09:34
Dátum vyriešenia: 12.12.2018 09:34
Stav: Vyriešené