Disciplinárna komisia
LC-DK-2018/2019-0086
Žiadosť o zmenu DS - Oláh
Miroslav Oláh (1131033) TJ Štart Kokava nad Rimavicou - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej pod D – 72 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: LC-DK-2018/2019-0086
Klub: TJ Štart Kokava nad Rimavicou
Dátum zaevidovania: 03.05.2019 21:50
Dátum vyriešenia: 03.05.2019 21:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miroslav Oláh (1131033) TJ Štart Kokava nad Rimavicou - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej pod D – 72 a rozhodla, že žiadosť zamieta. 10 EUR 03.05.2019 21:50