Komisia mládeže
LC-KM-2017/2018-0005
Pokarhanie
KM prejednala podnet Halič k MFS 5. liga U15 2. kolo Halič – Boľkovce. V zmysle SP ponecháva výsledok v platnosti( čerpanie čakacej doby 20+20 minút). KM upozorňuje OŠK Boľkovce na dôslednejšie sledovanie ÚS resp. DL, za nezaslanie vyjadrenia udeľuje pokarhanie. Uhradiť poplatok 10.-EUR za prerokovanie.
Rozhodnutie: LC-KM-2017/2018-0005
Klub: OŠK Boľkovce
Dátum zaevidovania: 14.09.2017 10:58
Dátum vyriešenia: 14.09.2017 10:59
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 14.09.2017 10:59