Komisia mládeže
LC-KM-2017/2018-0009
Zmena začiatku stretnutia
KM schvaľuje zmenu začiatku domácich stretnutí Iskra Utekáč - žiaci na 10,30 hod.
Rozhodnutie: LC-KM-2017/2018-0009
Klub: TJ Iskra Utekáč
Dátum zaevidovania: 12.03.2018 09:20
Dátum vyriešenia: 12.03.2018 09:20
Stav: Vyriešené