Komisia mládeže
LC-KM-2018/2019-0003
Kontumácia
Na základe preukázaných skutočností KM kontumuje MFS 5.ligy Mýtna- Utekáč v prospech domácich z dôvodu neoprávneného štartu hostí. Prípad odstupuje DK.
Rozhodnutie: LC-KM-2018/2019-0003
Klub: TJ Družstevník Mýtna
Dátum zaevidovania: 15.10.2018 09:03
Dátum vyriešenia: 15.10.2018 09:03
Stav: Vyriešené