Komisia mládeže
LC-KM-2018/2019-0004
Poplatok za odhlásenie družstva mládeže
Omylom bola cez KM i DK dvakrát udelená sankcia za odhlásenie družstva dorastu. Preplatok 50.-EUR bude vrátený cez príjmový doklad, alebo na nahlásené číslo Vášho účtu.
Rozhodnutie: LC-KM-2018/2019-0004
Klub: ŠK Slovan Vidiná
Dátum zaevidovania: 05.11.2018 11:30
Dátum vyriešenia: 05.11.2018 11:30
Stav: Vyriešené