Odvolacia komisia
Členovia
Miroslav Sopóci
Tajomníci